Odborný léčebný ústav Metylovice, p.o. - Moravskoslezské sanatorium je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Moravskoslezské sanatorium, p.o

Časově neomezeno

Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, p. o.

příjme do pracovního poměru LÉKAŘE – pro dětské oddělení NÁSLEDNÉ LŮŽKOVÉ PÉČE.

Požadavky


* VŠ vzdělání na lékařské fakultě, obor všeobecné lékařství
* Základní pediatrický kmen nebo v přípravě

Continue reading...

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Continue reading...
Rekonstrukce sanatoria

Koncem roku 2012 naše sanatorium prošlo mnoha rekonstrukcí a oprav celého objektu (výměna oken a zateplení).

budova_1 img_0218

Continue reading...
Dětské hřiště s herními prvky

hriste1Z prostředků nadačního fondu EVRAZ bylo v roce 2012 vybudováno nové dětské hřiště s herními prvky.

Continue reading...