Odborný léčebný ústav Metylovice, p.o. - Moravskoslezské sanatorium je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Moravskoslezské sanatorium, p.o

Informace pro rodiče

Tyto informace si prosím uschovejte a využívejte po celou délku pobytu vašeho dítěte.

Návštěvy

Vzhledem k zachování léčebného programu dětí jsou návštěvy vždy v areálu zdravotnického zařízení a to v neděli od 9.00 – 17.00 hodin. Po této návštěvní době je zákaz zdržování se v areálu léčebny, též není povoleno přespávání v léčebně rodinným příslušníkům a jiným návštěvám. Návštěvy na pokojích nejsou povoleny, při nepříznivém počasí je k dispozici bistro.

Prosíme, nenoste dětem slazené nápoje a laskominy, zejména pokud má dítě nadváhu a je k nám přijato s tímto problémem. Léčebna v plném rozsahu zajišťuje pitný režim v souladu se zásadami správné životosprávy.

Nevyžadujte návštěvu mimo určené dny, narušovali byste program dětí a léčebný plán.

Návštěvy prosím hlaste výhradně předem v ordinaci na čísle +420 731 504 472, +420 558 686 128 .

Mimořádnou návštěvu mimo určený den Vám může povolit – Bc. Gabriela Rumíšková tel: +420 733 567 249.

Rovněž informace ohledně Vašeho dítěte Vám poskytnou na čísle +420 731 504 472, +420 558 686 128.

Telefonování dětem

Rodiče volejte svým dětem v čase odpoledního klidu ve všední den od 13:30 do 14:00 hodin. O víkendu od 12:30 do 14:00 hodin.

Ukončení pobytu

Ukončení pobytu od 8:15 do 10:30 uvedeného data. Dítě si musí vyzvednout zákonný zástupce nebo osoba jim určena plnou mocí.

Upozornění: NEVYŽADUJTE PŘEDČASNÉ UKONČENÍ POBYTU, POBYT NELZE ZKRACOVAT!