Odborný léčebný ústav Metylovice, p.o. - Moravskoslezské sanatorium je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Moravskoslezské sanatorium, p.o

Základní informace

Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, p. o. 739 49 Metylovice č.p. 1,
bankovní účet č. 29739781/0100 vedený u KB a.s.


Ředitel

ředitelMUDr. Radim Dudek MBA

Tel.:+420 558 686 204

E-mail: radim.dudek@olum.cz

 


Ordinace alergologie

MUDr.Radim Dudek MBA (sestra Bc.Gabriela Rumíšková)

Tel.: +420  558 686 147, +420 739 190 116

E-mail: alergologie@olum.cz

E-mail: pediatrie@olum.cz


Primář léčebny, zástupce ředitele

Lenka BerskáMUDr. Lenka Berská

Ordinace – lůžkové oddělení

Tel.: +420 558 686 128, +420 731 504 472

E-mail: lenka.berska@olum.cz


Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr.Lenka Berská

MUDr.Iva Kučerová (sestra Renata Blinková)


Náměstek pro ošetřovatelskou péči

Rumíšková Gabriela     Bc. Gabriela Rumíšková

Tel.: +420 558 686 348, +420 733 567 249

E-mail: gabriela.rumiskova@olum.cz

 


Vedoucí ekonomicko-provozního úseku, personalista

Bc. Iveta SoukupováBc. Iveta Soukupová

Tel.: +420 731 504 474, +420 558 686 205

E-mail: iveta.soukupova@olum.cz

 


Vedoucí stravování, pokladní

0391_18_09_2015_korcAlena Škrlová

Tel.: +420 731 504 475 , +420 558 686 204

E-mail: alena.skrlova@olum.cz

 


Vedoucí rehabilitace

Bc. Marta Bražinová      Bc. Marta Bražinová

Tel.: +420 558 686 120, +420 731 504 480

E-mail: marta.brazinova@olum.cz

 


Neurologie

Tel.: +420 733 726 719


Marketing

Hamrlová HanaHana Hamrlová

Tel.: +420 733 190 215,  +420 733 190 215

Fax: +420 558 686 204

E-mail: hana.hamrlova@olum.cz


Ubytování

Malinová Vlasta           Vlasta Malinová

 • neurologie, rodiče s dětmi

Tel.: +420 731 504 473

E-mail: vlasta.malinova@olum.cz


Bazén

Tel.: +420 558 686 120, +420 731 504 476 (po – pá)

Tel.: +420 731 504 471 (so, ne, svátky)


Solná jeskyně

Tel.: +420 558 686 120, +420 731 504 476 (po – pá)

Tel.: +420 731 504 471 (so, ne, svátky)


Hyrudoterapie, Oxygenoterapie

(léčení pijavicí lékařskou)

Marie Traganová

Tel.: +420 739 190 118


GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Myrtillus, s.r.o.

Sídlo: Svobody 15, Oldřišov 747 33

Zastoupená: jednatelem Mgr. Petrem Fabiánem Ph.D.

IČ: 27835863  DIČ: CZ 27835863

Zapsaná: Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C3963

E-mail: myrtillus.myrtillus@gmail.com

Tel.: +420 608 230 246


Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny OLUM je zřízena za účelem možnosti přijímání a odesílání datových zpráv ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Možnosti elektronického podání

prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na elektronickou adresu  OLU@po-msk.cz

Požadavky na elektronická podání

jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání
e-mailová zpráva může obsahovat přiložený soubor ve formátech:
*.doc/docx (dokument MS Word),
*.rtf (dokument v textovém standardu RTF),
*.txt (prostý text),
*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat PDF/PDF-A),
*.xls/xlsx (dokument MS Excel),
*.jpg/jpeg/png (obrázky),
*.fo/zfo (602 Form Filler)

Potvrzení příjmu podání

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli automaticky generovanou zprávou.