Odborný léčebný ústav Metylovice, p.o. - Moravskoslezské sanatorium je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Moravskoslezské sanatorium, p.o

„Diamantová promoce“ MUDr. Melánie Ševčíkové

Rádi bychom se s Vámi podělili o mimořádnou událost „Diamantovou promoci“ naši paní doktorky MUDr. Melánie Ševčíkové, která se tohoto společného setkání po 60-ti letech zúčastnila dne 13.04.2019 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Sešli se zde absolventi promočního ročníku 1959.

Od roku 1996 až dodnes působí paní doktorka jako lékař v našem léčebném zařízení pro děti v Metylovicích. Začínala jako všeobecný lékař a musela si projít základními odděleními včetně pediatrie, u které setrvala až doposud a našla v ní zalíbení. Díky terénní praxi se ji otevřela nová problematika – vrozené vady a defekty, rodinnou zátěž, problematickou diagnostiku, prognózu pro reprodukci, charakter dědičnosti a celou škálu otázek s tím souvisejících. Při práci v obvodu a za přispění městského odborníka, se ji podařilo vybudovat první ambulanci pro vrozené vady. Po třinácti letech se vrátila zpět do Krajské nemocnice, kde ve spolupráci s KÚNZ Ostrava se stala spoluzakladatelkou a vedoucím lékařem lékařské genetiky. Pediatrie a genetika se stala její hlavní profesní náplní a zároveň také vášní.

Touto cestou bychom chtěli paní doktorce s úctou poděkovat za veškerou péči, čas a energii, kterou našim malým pacientům doposud věnovala. Svou píli, životními zkušenostmi a pokorou nás všechny obohacuje a je našim vzorem.

                                                                                                   Kolektiv OLÚM