Odborný léčebný ústav Metylovice, p.o. - Moravskoslezské sanatorium je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Moravskoslezské sanatorium, p.o

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, se sídlem č.p. 1, 739 49 Metylovice, IČ: 00534200 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Ø  Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Ø  Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správce;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Ø  Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Ø  Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ø  Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro správce je:

název: Myrtillus, s.r.o.
IČ: 27835863
sídlo: Svobody 15, 747 33 Oldřišov,

kontaktní osoba: Mgr. Petr Fabián, Ph.D.

e-mail: myrtillus.myrtillus@gmail.com

telefon: 608 230 246