Prohlášení o přístupnosti

Odborný léčebný ústav Metylovice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky https://www.olum.cz/ v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.olum.cz/.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 7. 2. 2022.
Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Odborný léčebný ústav Metylovice.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu info@olum.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky 558 686 128

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů