Kontaktní osoby

Elektronické podání

E-mail: OLU@po-msk.cz

elektronické podání

Elektronická adresa podatelny OLUM je zřízena za účelem možnosti přijímání a odesílání datových zpráv ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Možnosti elektronického podání

prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na elektronickou adresu  OLU@po-msk.cz

Požadavky na elektronická podání

jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání
e-mailová zpráva může obsahovat přiložený soubor ve formátech:
*.doc/docx (dokument MS Word),
*.rtf (dokument v textovém standardu RTF),
*.txt (prostý text),
*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat PDF/PDF-A),
*.xls/xlsx (dokument MS Excel),
*.jpg/jpeg/png (obrázky),
*.fo/zfo (602 Form Filler)

Potvrzení příjmu podání

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli automaticky generovanou zprávou.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů