ZŠ a Mateřská škola

Součástí léčebny je základní škola, školní družina a mateřská škola s plnohodnotným výchovně-vzdělávacím programem, včetně výuky cizích jazyků

Školní výuka je zajišťována pro 1. – 9. ročník základní školy podle požadavků jednotlivých kmenových škol žáků, včetně výuky dětí s neurologickým onemocněním.

U těchto dětí jsou využívány kompenzační a reedukační pomůcky dle návrhu ošetřujícího lékaře.

Vyučování žáků probíhá 3 – 4 hodiny denně. K dětem je přistupováno individuálně. Škola využívá moderních metod – počítačové učebny, programy a projektové vyučování.

Součástí školy je také školní družina (1. – 5. ročník). Pro děti zajišťuje odpolední volnočasový program a přípravu na vyučování.

Kontakt :

 email :  info.skola@skolananamesti.cz

dokumetny ke stažení

zŠ a mateřská škola
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů