Odborný léčebný ústav Metylovice, p.o. - Moravskoslezské sanatorium je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Moravskoslezské sanatorium, p.o

MŠ a ZŠ  – základní informace

Součástí léčebny je základní škola, školní družina a mateřská škola s plnohodnotným výchovně-vzdělávacím programem, včetně výuky cizích jazyků

základní školaŠkolní výuka je zajišťována pro 1. – 9. ročník základní školy podle požadavků jednotlivých kmenových škol žáků, včetně výuky dětí s neurologickým onemocněním.

U těchto dětí jsou využívány kompenzační a reedukační pomůcky dle návrhu ošetřujícího lékaře.

Vyučování žáků probíhá 3 – 4 hodiny denně. K dětem je přistupováno individuálně. Škola využívá moderních metod – počítačové učebny, programy a projektové vyučování.

Součástí školy je také školní družina (1. – 5. ročník). Pro děti zajišťuje odpolední volnočasový program a přípravu na vyučování.

Dokumenty ke stažení:

Dotazník pro kmenovou školu

Evidenční list žáka/žákyně ZŠ

Evidenční list MŠ