Informace pro rodiče


Informace ohledně Vašeho dítěte Vám poskytnou na čísle +420 731 504 472, +420 558 686 128.

Telefonování dětem

Rodiče volejte svým dětem v čase odpoledního klidu ve všední den od 13:30 do 14:00 hodinO víkendu od 12:30 do 14:00 hodin.

Ukončení pobytu

Ukončení pobytu od 8:15 do 10:30 uvedeného data. Dítě si musí vyzvednout zákonný zástupce nebo osoba jim určena plnou mocí.

Upozornění: NEVYŽADUJTE PŘEDČASNÉ UKONČENÍ POBYTU, POBYT NELZE ZKRACOVAT!

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů